Blog postEventNews

Коледна изложба базар / Christmas Exhibition and Bazaar


Коледна изложба базар / Christmas Exhibition and Bazaar
20.12.2020 – 02.01.2021


For English please scroll down

Коледна изложба базар
Това щеше да е изложба подредена в кафене Пейка, предвид външните обстоятелства се превръща в онлайн изложба.
Нека създаде приятно усещане и естетическа наслада. Авторите са създали произведения в различни техники: живопис на платно, графика, скулптура, керамика и други приложни изкуства.
Ако имате интерес и искате да си купите нещо, моля свържете се на телефон 0876693408
Ако сте в Пловдив можете да си вземете картина от кафене Пейка, а ако сте от друг град ще Ви я изпратим

Christmas exhibition bazaar
This is an exhibition organised by the Peyka Cafe, given the external circumstances it becomes an online exhibition.
Let it create a pleasant feeling and aesthetic pleasure. The authors have created works with various techniques: canvas painting, graphics, sculpture, ceramics and other applied arts.
If you are interested and want to buy some of these pieces, please call 0876693408. You can pick them up from Peyka based on arrangement, or if you live in another town we will send them to you.

https://www.facebook.com/events/773673713271435/


Ако искате да научите повече за нас, последвайте тази връзка: За нас


Ако имате въпроси, пишете ни: contact@peyka.cafe.

Открийте ни и тук:
https://www.facebook.com/peykacafe/
https://www.linkedin.com/company/peyka-cafe/
https://www.instagram.com/peykacafe/