Blog postEvent

Мастърмайнд събитие за предприемачи


For English please scroll down

Мастърмайн събитие за предприемачи – Тази среща ще е за ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ

/събитието на английски език/


Къде се нуждаеш от кураж, съвет, приятел за отговорно споделяне, партньор, ментор, или друг вид подкрепа?

Приветстваме ви да споделите – кога си се спрял/колебал/уплашил, но си предприел действия, въпреки това? Кога си бил/а неудържим/а, дори когато обстоятелствата са били против теб?

Предприеми действие СЕГА, коментирайки отдолу, ако желаеш да представиш своята лична история то темата.

Нека се подкрепяме един друг. Очакваме ви с нетърпение!


Facebook event HERE


This meeting will be all about TAKING ACTION.

Where do you need courage, advice, an accountability buddy, a partner, a mentor, or any other kind of support?

You’re also welcome to share: when have you been stopped/hesitant/scared and taken action anyway? When have you been unstoppable, even when circumstances have been against you?

Take action NOW by commenting if you’d like to present or share a personal story around this topic.

Let’s get supported/support each other. Can’t wait to see you all!


Ако искате да научите повече за нас, последвайте тази връзка: За нас


Ако имате въпроси, пишете ни: contact@peyka.cafe.

Открийте ни и тук:
https://www.facebook.com/peykacafe/
https://www.linkedin.com/company/peyka-cafe/
https://www.instagram.com/peykacafe/