Blog postEvent

Cкицираме заедно


Cкицираме заедно


For English please scroll down


Кафене „Пейка” е домакин на събитие всяка неделя, което е специално за нас. Концепцията му е проста – имаме модел (голо тяло), който сменя позицията си на всеки 15 минути и всички скицират.

Как става: всяка седмица се уверяваме, че имаме модел за следващото събитие и правим промоция – обръщаме се към хора, които са художници, които искат да бъдат художници, или творци, които просто искат да участват и да срещат съмишленици и творчески хора. Пловдив е известен със своята артистична атмосфера.
Има много хора в този град, които обичат да създават и изразяват себе си по доста абстрактни, креативни начини. Можете да намерите събитието в социалните медии и в уебсайта на кафенето. През седмицата, ако седнете в „Пейка”, можете да се насладите на предишните скици, които са изложени на стената.В неделя, малко преди 15:00, ние покриваме прозорците, за да гарантираме уединението на събитието. Хората започват да се събират, заемат мястото си, поръчват си напитки от бара, започва първата скица – за 15 минути се улавя красотата и характера на позата на модела, човешкото тяло. Материалите, с който всеки е предпочел да работи, са инструмент за пресъздаване на свободни скици от всеки творец. Скиците се провеждат в спокойна, чиста и уважителна атмосфера, която се представя в тишината и във фокуса, който се дава от художниците – наблюдение и улавяне на всеки детайл от тялото и цялото настроение върху хартията.

Резултатите са уникални и изключителни – без никакво намерение за оценка, споделяме постиженията си един на друг – и с модела – в края на събитието.

Много сме щастливи да видим, че все повече хора се присъединяват всяка седмица и как тази група хора започна да се превръща в малка общност, късче творческо време. За нас е удоволствие да имаме това събитие в кафенето. Присъединете се към нас следващия път, ако искате да станете част от магията.


English

Sketching together

Peyka Cafe is hosting an event every Sunday that is special for us: the concept is simple, we have a naked model who is changing position in every 15 minutes, and the others are drawing.

How it goes for us: every week we make sure that we have a model for the next event and we do promotion – we reach out to people who are artists, who want to be artists, or creatives who simply want to practice and to meet like-minded creative people. Fortunately Plovdiv is famous about its artistic atmosphere and there are lot of people in this town who enjoy creating and express themselves in rather abstract, creative ways. You can find the event on social media and on the wesbite of the cafe. During the week if you visit Peyka you can enjoy previous sketches on the wall.

And then finally on Sunday, some time before 15:00 we cover the windows to ensure the privacy of the event. People start gathering, they occupy their spot, they order their drinks from the bar, and at some point the first round starts – 15 minutes to catch the beauty of a human who dares to show himself / herself in the purest way. Every time there is a simple, pure, respectful atmosphere that represents itself in the silence, and in the focus that is given by the artists to the model – observing and catching every detail of the body and the whole of it and putting it on paper.

The results are unique and outstanding – without any intention to evaluate we usually show each other – and to the model – the creations in the end of the event.

We are very happy to see more and more people joining every week and how this group of people started to become a small community who come together each week for some quiet, creative time. It is our pleasure to have this event in the cafe. Join us next time if you want to be part of the magic.


Ако искате да научите повече за нас, последвайте тази връзка: За нас


Ако имате въпроси, пишете ни: contact@peyka.cafe.

Открийте ни и тук:
https://www.facebook.com/peykacafe/
https://www.linkedin.com/company/peyka-cafe/
https://www.instagram.com/peykacafe/