Blog post

ПейРозе – дегустация на френски вина

Posted on

ПейРозе – дегустация на френски вина 25.юни. ’21 г. 19:00 – 20:30 часа кафене “Пейка” ПейКафе слага розови очила, издига се сред розови облаци и се трансформира в ПейРозе. Също като френските си ПейБратовчедки, идният […]